Photoshop Recovery Kit - Online hulp

Photoshop Recovery Kit (Downloaden) is een compacte en eenvoudig te gebruiken applicatie waarmee gegevens uit beschadigde Adobe Photoshop (*psd) bestanden hersteld kunnen worden. Bestanden die beschadigd zijn door stroomstoringen, defecte hardware, fouten in besturings- en bestandsystemen evenals de vergissingen van de gebruiker kunnen het resultaat van lang en hard werk bevatten. Om deze reden is het herstel van deze gegevens onbetaalbaar, met name voor professionele artiesten, fotografen en ontwerpers die op meerdere computers werken en gegevens overzetten op diverse soorten media. Hieronder staat een gebruikershandleiding waarmee u beter inzicht krijgt in hoe Photoshop Recovery Kit werkt.

De stap-voor-stap handleiding voor Photoshop Recovery Kit

Stap 1. Start het programma

Start Photoshop Recovery Kit door op de Start knop te klikken en de applicatie te selecteren uit het Programs (Programma) menu ( Start | Programs | Photoshop Recovery Kit). Het beginscherm van het programma zal getoond worden.

Stap 2. Selecteren van een beschadigd bestand

In de eerste stap van de wizard kan het beschadigde bron bestand waaruit gegevens hersteld moeten worden geselecteerd worden. Dit kan op de volgende manieren gedaan worden:

  1. Door de bestandsnaam en het pad in het invoerveld te typen dat zich in het midden van het programmascherm bevindt.
  2. Door het standaard dialoog venster te gebruiken die geopend kan worden door op het icoontje rechts van het veld te klikken.
  3. Door een van de eerder gebruikte bestanden te selecteren uit de dropdown-lijst die geopend kan worden door op een kleine knop met een pijltje naar beneden gericht te klikken die in het rechtergedeelte van het invoerveld staat.

Wanneer het bronbestand geselecteerd is kunt u doorgaan naar de volgende herstel stap door op Next (Volgende) rechtsonder in het scherm te klikken.

Stap 3. Voorvertoning van de structuur van het beschadigde bestand

In de eerste stap van de wizard kan het beschadigde bron bestand waaruit gegevens hersteld moeten worden geselecteerd worden. In het linkerdeel van het scherm staat een boomstructuur met elementen die corresponderen met de objecten die waargenomen zijn in het beschadigde bestand: header, eigenschappen en lagen. Wanneer een element in de boom geselecteerd is, wordt een tabel met de parameters ervan in het rechterdeel van het scherm getoond.

Wanneer u klaar bent met het bekijken van de structuur en de elementen van het bestand, kunt u doorgaan naar de volgende herstel stap door op Next (Volgende) rechtsonder in het scherm te klikken.

Vanaf deze stap kunt u de ervoor kiezen het bronbestand naar de ontwikkelaars te kiezen. De knop hiervoor zit onderin het eerste programma scherm. Het momenteel geopende bestand zal als bijlage toegevoegd worden aan een nieuw emailbericht (de standaard email cliënt zal worden gebruikt). U kunt eveneens de Send source file opdracht (Verstuur bron bestand)uit het Actions (Acties) sectie in het hoofdmenu kiezen. Wanneer het bestand ontvangen is door de klantensupport afdeling van het bedrijf, zullen zij proberen uw gegevens te herstellen en deze gelegenheid aangrijpen de herstel algoritmes van het programma te verbeteren. Er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen om u verslag te doen van de resultaten van hun pogingen.

Stap 4. Selecteren van het formaat van het uitvoerbestand

In de laatste stap kunt u het uitvoerbestand selecteren waarin uw gegevens bewaard zullen worden. Dit proces is identiek aan dat beschreven in stap 2. Dit kan op de volgende manieren gedaan worden:

  1. Door de bestandsnaam en het pad in het invoerveld te typen dat zich in het midden van het programmascherm bevindt.
  2. Door het standaard dialoog venster te gebruiken die geopend kan worden door op het icoontje rechts van het veld te klikken.
  3. Door een van de eerder gebruikte bestanden te selecteren uit de dropdown-lijst die geopend kan worden door op een kleine knop met een pijltje naar beneden gericht te klikken die in het rechtergedeelte van het invoerveld staat.

Wanneer het uitvoerbestand geselecteerd is, klikt u op de Recover (Herstel) knop om het herstelproces te starten.

Stap 5. Gegevensherstel

In deze stap leest Photoshop Recovery Kit alle beschikbare gegevens in het beschadigde bestand en slaat deze op in het gespecificeerde uitvoerbestand. Om de voortgang van het herstelproces tijdens deze herstelstap aan te tonen, registreert de software alle taken die het uitvoert en geeft deze weer in een log. De duur van dit proces hangt af van de snelheid van uw computer en de grootte van het beschadigde bestand.

Let op dat de demo versie willekeurige geluiden toevoegt aan herstelde afbeeldingen. Om deze beperking te verwijderen dient u de volledige versie van het programma aan te schaffen.

Wanneer u klaar bent met het programma kunt u op Exit (Verlaten) klikken om het programma te verlaten. U kunt ook terug gaan door de Back (Terug) knop te gebruiken en een ander bestand te specificeren dat bewerkt moet worden.