Fouten

De reparatietool voor Adobe Photoshop verhelpt uiteenlopende fouten in .psd-bestanden, zoals:

 • Het document bestandsnaam.psd kon niet geopend worden. Photoshop kan geen bestanden openen in het Adobe Photoshop-bestandsformaat.
 • Photoshop kan geen bestanden openen in het Adobe Photoshop JPEG-bestandsformaat.
 • Photoshop kan geen bestanden openen in het [other file format Photoshop should be able to open]-bestandsformaat.
 • Is geen geldig Photoshop-document.
 • Onbekend of ongeldig JPEG-markeringstype gevonden.
 • De bestandsformaatmodule kan het bestand niet parsen.
 • Beschadigde header
 • Onbekend bestandstype
 • Het bestand kan niet geopend worden
 • Het verzoek is niet uitvoerbaar omdat het bestand niet compatibel is met deze versie van Photoshop.
 • Het verzoek is niet uitvoerbaar door een onverwacht einde van bestand-fout.
 • Psd-bestand werd niet geladen door een onverwacht einde van bestand-fout.
 • Onverwacht einde van bestand-fout.
 • Einde van bestand-fout.
 • PSD EVB-fout.
 • Dit document kan beschadigd zijn (het kan afgebroken of onvolledig zijn).
 • Er is een onverwacht en onherstelbaar probleem gebeurd. Photoshop zal nu afsluiten.
 • Het verzoek kon niet uitgevoerd worden doordat er een onbekend of ongeldig JPEG-markeringstype gevonden werd.
 • Het verzoek kon niet uitgevoerd worden omdat het geen geldig Photoshop-document is.
 • De acties konden niet geladen worden door een onverwachte einde van bestand-fout.
 • Bepaalde groepen waren beschadigd en werden hersteld.
 • Dit document bevat onbekende gegevens die niet in aanmerking genomen zullen worden om de lagen bewerkbaar te laten. Kies Afvlakken om het oorspronkelijke aspect te behouden en samengestelde gegevens te laden als een afgevlakte afbeelding.
 • Het verzoek kon niet uitgevoerd worden omdat de bestandsformaatmodule het bestand niet kan parsen.
 • Het verzoek kon niet uitgevoerd worden door een probleem is bij het parsen van het TIFF-bestand.